HEDEFİMİZ

Öğrencilerini Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı,

Planlı etkinlikler çerçevesinde, birlikte çalışma ve otokontrol becerisine sahip,

Çalışmaktan zevk alan, kendine güvenen, yaratıcı, öz sevgi ve çevresine olan saygısı gelişmiş,

Bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, bilgiyi doğru kullanan yeniliklere ve gelişime açık,

En az iki yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendini en iyi şekilde ifade edebilen,

Uluslararası bir dünya görüşü olan, problem çözücü, yardımsever, uygulamalı bilimlere, sanata, matematiğe önem veren,

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek yürütülen ortak projelerde aktif görev alan bireyler yetiştiren,

Bilgiyi doğru kullanan, yeniliğe ve gelişime açık, birikimi ve özgüveni yüksek, nitelikli ve yenilikçi anlayışa sahip başarılı bireyler yetiştirmektir.

yco logo