EĞİTİM ÖĞRETİM

Günümüzde yaşanan hızlı ve köklü değişimin temel dinamiklerinin başında “bilim ve teknoloji” gelmektedir. Es Yeni Çizgi Eğitim Kurumları, her sınıftaki öğrencilerinin neden sonuç ilişkilerine göre düşünüp davranmalarını sağlayacak fizik, kimya ve biyoloji (fen bilimleri) derslerine özel bir önem verir.

Es Yeni Çizgi Eğitim Kurumları sosyal bilimlerde (tarih, coğrafya, felsefe) öğrencilerinin fiziksel ve toplumsal çevrelerine duyarlı, dünyada gelişen olayların sonuçlarına eleştirel yaklaşabilen, ilkeli düşünüp davranabilen, etik değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerine öncülük eder.

Es Yeni Çizgi Eğitim Kurumları, Türkçede öğrencilerin dinlediğini, okuduğunu anlama; duygu, düşünce ve izlenimlerini sözlü ve yazılı anlatabilme becerilerini geliştirir. Öğrenciye düşünerek sorgulayarak okuma alışkanlığı kazandırılmasını amaçlar.

Es Yeni Çizgi Eğitim Kurumları, matematiğin doğru ve tutarlı düşünmenin yöntemi olmasından hareketle matematiksel düşünceye ve matematik öğretimine özel önem verir.

EĞİTİM – ÖĞRETİM YÖNLENDİRMESİ

HOMOJEN SINIF


Yeni Çizgi Koleji, öğrencilerinin ön bilgi ve öğrenme hızlarının farklılığı nedeniyle eğitim-öğretim etkinliklerini güçlü,uzman eğitim kadrosu ile seviye grupları oluşturarak gerçekleştirir. TAM ÖĞRENME modeli ile öğretim etkinliklerini gerçekleştirir. Öğrencilerin seviye grupları iki tarama-deneme sınavı sonuçları ortalaması ile yeniden düzenlenir. Öğrencilerin akademik olarak daha objektif değerlendirme yapabilmesi amacıyla daha geniş katılımlı sınavlar (Türkiye Geneli) uygulanır.

UYGUN SINIF ORTAMI


Öğrenciler konuya motive edilir.
Öğrencilerin öğrenmelerine uygun sınıf koşulları sağlanır.
Her konu için yeterli zaman ayrılır.
Öğrencinin öğretim sürecine katılımı sağlanır.
Sınıf iklimi, sevgi ve güven ortamına dayalı olarak oluşturulur.

ETÜTLER


Her konu sonundaki izleme testi sonuçlarına göre öğrencilerin eksiklerini tamamlama dersleri ile ek çalışma programları uygulanır. Öğrencilere zorlanılan konularda “tekrar dinleme” olanağı sunulur. Yeni Çizgi Koleji’nde öğrencilerin; derslerine hazırlanmalarını, ödevlerini yapmalarını, her türlü sorunun cevaplayabileceği soru çözme çalışmalarını kapsayan “ETÜT” ler yapılır. Etüt uygulamaları, bire bir veya küçük gruplarla masa başında ve randevulu olarak gerçekleştirilir.

VELİ İLETİŞİMİ


Yeni Çizgi Koleji’nde eğitim-öğretim sürecinde velilerle iletişim önemlidir. Velilerin eğitim-öğretim konusunda, çocuklarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunma ve yorum yapmaları için tüm kanallar açık tutulur. Veli, öğretmen ve yöneticilerin amacı, öğrencilerin daha iyi yetişmesidir. Yeni Çizgi Koleji, öğrenciyi iyi tanımak için veli bilgisinden yararlanır. Veli ile amaç birliği yapar. Bu amaçla öğretmenler ve veliler programlı olarak görüşür. Mentör öğretmeni ve rehber öğretmenin “derse katılımı ve öğrenme süreçlerine ilişkin görüşleri raporlanarak velilerle paylaşılır.Ayrıca Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrencimizin devamsızlığını ve sınav sonuçlarını takip edebilirsiniz.

REHBERLİK SERVİSİ


Yeni Çizgi Koleji’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmaları, alanında uzman, özellikle öğrenme ve gelişim alanlarında yetkin rehber öğretmenlerce yürütülür. Öğrencilerimizin sınav hazırlık sürecini, bireysel farklılıkları temel alınarak, en sağlıklı ve en verimli şekilde geçirmeleri sağlanır.

Öğrencinin okuduğu okul ve seçmek istediği programlar dikkate alınarak, nasıl bir çalışma yapması gerektiği hakkında öğrenciye bilgi verilir. Bunun yanı sıra öğrencinin genel olarak ders çalışma alışkanlıkları, kişisel özelikleri, içinde bulunduğu koşullar öğrenilerek öğrenci hakkında bir ön bilgi edinilir. Öğrencilerin genel başarı durumları, sınav performansları, hedeflerine olan uzaklıkları, karşılaştıkları problemler değerlendirilir. Sınav kaygısı, ders çalışma sırasında yaşanan problemler, dersler karşısında oluşturulmuş ön yargılar, erteleme davranışı gibi sıkça görülen problemler uzman rehber öğretmenlerimizce çözüme kavuşturulur.