HEDEFİMİZ

  • Planlı etkinlikler çerçevesinde, birlikte çalışma ve otokontrol becerisine sahip,
  • Çalışmaktan zevk alan, kendine güvenen, yaratıcı, özsevgi ve çevresine olan saygısı gelişmiş,
  • Bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, bilgiyi doğru kullanan yeniliklere ve gelişime açık,
  • En az iki yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendini en iyi şekilde ifade edebilen,
  • Uluslararası bir dünya görüşü olan, problem çözücü, yardımsever, uygulamalı bilimlere, sanata, matematiğe önem veren,
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek yürütülen ortak projelerde aktif görev alan bireyler yetiştiren.