YABANCI DİL UYGULAMALARI

Akıcı konuşma (speaking),
Dinleme (listening/anlama),
Writing (yazma),
Speaking (konuşma),
Reading (okuma),
LGS-PET-KET sınavlarına etkin hazırlık,
Uluslararası dil destekleme programlarıyla etkin dil öğrenimi,
Görsel algılama,
Etkili dil laboratuvarı,
İngilizce fonolojik ve fonemik farkındalık,
Söz dizimi (SYNTAX) kurallarını da içeren geniş kapsamlı dil becerilerinin gelişmesi,
İşitsel algılama ve sıralama becerileri,
Öğrenmeyi kolaylaştıran hafıza,
Çalışan hafıza