REHBERLİK

REHBERLİK NEDİR?

Rehberlik, psikolojik bir yardımdır.
Rehberlik süreci, süreklidir ve bireyin yaşadığı her yerde vardır.
Rehberliğin esası bireyin güçlü ve zayıf tüm yönleriyle bir bütün olarak kendini tanıması ve anlamasıdır.
Rehberlik yardımı bireye dönüktür.
Rehberlik bireyin çevresiyle ve kendisiyle uyumlu bir birey olmasına yardım eder.
Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır ve çalışmalarının dayandığı bilimsel ilkeler ve yöntemler vardır.
Rehberliğin nihai amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.
team-crisis-managers-solving-businessman-problems-employees-with-lightbulb-unraveling-tangle-vector-illustration-teamwork-solution-management-concept_74855-10162

OKULUMUZDA YÜRÜTÜLEN REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

Okulumuzdaki rehber öğretmenler öğrenci koçluğu yapmaktadırlar. Her öğrenciyle birebir görüşerek, öğrencinin kendini tanıması ve anlaması konusunda yardımcı olmaktadırlar.

MENTORLÜK SİSTEMİ

Her öğrencinin bir mentor öğretmeni vardır. Mentor öğretmen o yıl içerisinde öğrencinin akademik danışmanlığını yapar. Öğrenci ve veli ile iletişim halinde olup öğrencinin kişisel, sosyal ve akademik başarısını takip eder.

WhatsApp Image 2021-10-20 at 13.53.27 (3)

VELİ GÖRÜŞMELERİ

Velilerimiz, okuldaki çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgilendirilir. İhtiyaç duyulan konularda rehberlik yapılarak anne-babalar eğitim sürecine dahil edilmektedir.

Öğrencinin aile ortamı ve aile ortamındaki davranışlar hakkında bilgi alınarak öğrencinin doğru yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

REHBERLİK BİRİMİYLE NASIL GÖRÜŞEBİLİRİM?

Rehberlik birimiyle görüşmelerin daha etkili ve planlı yapılabilmesi için ilgili Rehber Öğretmeni arayarak randevu alabilirsiniz ya da okulumuzu arayarak Rehber Öğretmenimizle iletişime geçebilirsiniz.

REHBERLİK BİRİMİ ÇALIŞMA ALANLARI

KİŞİSEL-SOSYAL REHBERLİK

Amaç, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini kolaylaştırmaktır. Bireyin kendini psiko-sosyal bir gerçeklik olarak anlamasına ve kabul etmesine, fiziksel ve sosyal çevresini gerçek boyutlarıyla kavrayarak kendi yetenek ve olanaklarını bu gerçeklik içinde en iyi şekilde kullanabilmesine yardım etmektir.
WhatsApp Image 2021-10-20 at 13.58.13

EĞİTSEL REHBERLİK

Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik yapısı ve mevcut imkan ve şartlara uygun bir öğrenim dalı seçip bu öğrenim dalında başarı ile ilerlemesini sağlamak için yapılan psikolojik hizmettir.

MESLEKİ REHBERLİK

Bireylerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönde gelişmelerine yardım etmektir.
WhatsApp Image 2021-10-20 at 13.53.26

ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ

Sınav Sistemi

Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yolları

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Test Çözme Teknikleri

Motivasyon

Sınav Stratejileri

Zaman Yönetimi

Alan Seçimi

Bağımlılıkla Mücadele

Gelişim Dönemi Özellikleri

İletişim Becerileri Kazandırma

Alan Seçimi

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

Değişen eğitim sistemi içinde öğretmenlerimizin de güncel güncel kalabilmesi için liderlik, sınıf yönetimi, ergenlik dönemi vb. konularında eğitimler verilmektedir.

WhatsApp Image 2021-10-20 at 13.58.13 (1)

VELİ TOPLANTILARI VE SEMİNERLERİ

Okulumuzda yılda iki kez veli toplantısı yapılarak, öğrencinin ders içindeki durumu ve akademik başarısı hakkında anne-babalar bilgilendirilir. İhtiyaç duyulan konularda veli seminerleri düzenlenmektedir.

WhatsApp Image 2021-10-20 at 13.53.27 (2)

OKULUMUZDA UYGULANAN TEST VE ENVANTERLER

Öğrenci Tanıma Formu

Bir Cümle Tamamlama Testi

Problem Tarama Testi

Öğrenme Stilleri Envanteri

Mesleki Yönelim Envanteri

Başarısızlık Nedenleri Envanteri

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Burdon Dikkat Testi

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Anlık Ve Sürekli Kaygı Testleri

Alan Seçimi

Alan Seçimi